Bommenede

Geplaatst op 21 mei 2013

Bommenede

De naam Bommenede komt het eerst voor in 1165 als Insula Bomne, het eiland Bomne, behorende bij Holland.
Bommenede werd gescheiden van de andere eilanden die later samengevoegd werden tot Schouwen-Duiveland door het stroompje de Sonnemere dat de grens vormde tussen Holland en Zeeland. Op het eiland lag het gelijknamige stadje. Het eilandje had een goede reede waar schepen van kooplui afmeerden en waar ook de vissers van Zierikzee vaak hun vis verkochten . Bommenede werd door die handel en daarmee samengaande ambachten een welvarende plaats.

In 1574 versterkten de Staten van Holland de plaats met 4 bastions, wat niet heeft belet dat de Spaanse veldheer Mondragon het jaar daarop de plaats na een beleg van 20 dagen stormenderhand innam en de laatste 15 nog weerbare mannen liet doodslaan.

Het eiland heeft door de eeuwen heen veel te lijden gehad van de vele stormvloeden die Zeeland teisterden. Allerheiligendag, 1570 overstroomde het eiland grotendeels maar werd herdijkt.
Na de stormvloed van de 26e Januari 1682 stond alleen de kerktoren nog overeind .
In het boek “ Tegenwoordige staat van Zeeland” van 1753 staat dat de toren voor enige jaren
door het gebeuk der golven ten onder was gegaan. Op meerdere plaatsen in Zeeland diende de kerktoren van een verdronken dorp nog jarenlang als baken voor de scheepvaart.

De hoop stenen die op de meeste duik-websites genoemd wordt als “Restanten van Bommenede”
is zeer waarschijnlijk van de kerk afkomstig. Vroeger lagen er nog restanten tussen de haven en de hoop stenen, maar die zijn weggebaggerd om transport van groot materiaal voor de stormvloedkering mogelijk te maken.
Westelijk van de haven worden een aantal duikplaatsen aangeduid, tussen 5 en max. 10 m. diep,
dit ivm de vaargeul die vlak langs de kant ligt. Ook aan de oostkant ligt een ondiepe duikplaats.
Alle genoemde plaatsen zijn van de kant moeilijk te bereiken.
Volgens www.duikplaatsen.com ligt west van de haven nog een duikplaats met wat puin.

Wat betreft de lokatie van de steenhoop is er nog al wat verschil op internet. Volgens de ene site ligt de plaats in de vaargeul, dus verboden te duiken, volgens anderen niet.

Op zeekaart nr. 1805.9, Grevelingenmeer (Oostelijke gedeelte) wordt de lokatie aangeduid
met St, met minst gelode diepte 6,5 m. Duidelijk in de vaargeul !

Ies van Haneghem, Augustus 2011.