Infoboekje nieuwe leden

Beste,

Hier vindt u het infoblad voor nieuwe leden. Hier kunt u informatie vinden over de verschillende opleidingen, faciliteiten die onze club u biedt, het huishoudelijk reglement en de statuten.