Informatie

De vereniging is in 1979 opgericht door een aantal enthousiastelingen. Na van start te zijn gegaan met 13 leden groeide de vereniging in al die jaren uit tot een vereniging met een ledental van rond de 50.

In de begin jaren van de vereniging is er voor gekozen aansluiting te zoeken bij de NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond). Toen bleek dat veel van de activiteiten en cursussen, voor onder andere instructeurs, in het midden van het land plaats vonden, werd aansluiting gezocht bij de Belgische NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport). Dit maakte deelname aan opleidingen voor meer gevorderde duikers en specialismen een stuk eenvoudiger.

Narwal is een vereniging met daaraan verbonden een duikschool. Doordat Narwal een 2-sters CMAS instructeur binnen haar leden heeft zijn wij in staat zelfstandig 1-sters, 2-sters en 3-sters CMAS duikopleidingen te verzorgen. Mocht u daarna een nieuwe uitdaging zoeken dat biedt Narwal u dat natuurlijk ook. Door ons lidmaatschap van OVOS (Oost Vlaamse Vereniging voor Onderwatersport en NELOS zijn wij in staat in alle door de Nelos aangeboden opleidingen en cursussen te voorzien. Hierbij moet u wel rekening houden met het feit dat een aantal van die cursussen in samenwerking met andere verenigingen gegeven worden en dat deze dus niet in Oostburg zullen plaats vinden. Indien u hierover nadere informatie wilt kunt u uiteraard bij het secretariaat terecht.

Duiken en ook snorkelen behoren niet tot de competitiesporten. Het gaat er hier niet om,de eerste, de snelste of de sterkste te zijn. Toch is een regelmatige training noodzakelijk, niet alleen om de conditie te verhogen, maar ook om de basistechniek van het duiken te leren en te onderhouden.

De basis van het duiken wordt in het zwembad gelegd. Hier wordt de aankomende duiker in helder warm water en op beperkte diepte aangeleerd, hoe hij/zij met het duikmateriaal en technieken om moet gaan. De trainers en instructeurs leren de kandidaten hoe en waarom bepaalde technieken nodig zijn, en bereiden hen voor op de openwater oefeningen.

Later in het trainingsseizoen wordt een begin gemaakt met het duiken in buitenwater, meestal in de Grevelingen, het Veersemeer  of  de Oosterschelde.

Narwal is aangesloten bij NELOS, de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -sport. Samen met de LIFRAS, de Franstalige Liga, wordt de BEFOS gevormd.

BEFOS, de Belgische federatie voor Onderwateronderzoek en -sport, is aangesloten bij de CMAS. CMAS is de Wereldbond voor Onderwateractiviteiten. Hierdoor zijn al onze brevetten internationaal erkend.

Doordat Narwal is aangesloten bij NELOS en OVOS kunnen clubleden ook deelnemen aan regionaal georganiseerde activiteiten en cursussen. NELOS ontwikkeld basis duikopleidingen en meer specialistische opleidingen. Daarnaast  stimuleert zij de ontwikkeling van de duiksport in brede zin.