Duikopleidingen

Al onze duikopleidingen  worden verzorgd door gecertificeerde CMAS instructeurs en staan onder leiding van onze duikschoolverantwoordelijke, een 2-sters CMAS instructeur.

Onderwatersportvereniging Narwal probeert de kosten voor een duikopleiding zo laag mogelijk te houden. Dit kan omdat wij geen winstoogmerk hebben.

1-sters CMAS duikopleiding(beginnende duikers):

Narwal biedt voor beginnende duikers (vanaf 14 jaar) de 1-sters CMAS opleiding in een all-inclusive pakket aan.

Dit pakket bestaat onder andere uit 1 jaar lidmaatschap van Narwal, studieboeken, de Hippocampus(glossy informatiemagazine), theorielessen, logboekje, zwembadtraining, theorie- en praktijkexamen, 5 doopduiken, de afname van verschillende proeven en bij slagen een wereldwijd erkend 1-ster CMAS duikbrevet.

Tijdens deze 1-sters opleiding kunt u kosteloos gebruik maken van een duikbril, zwemvliezen, loodgordel, fles, automatenset en stabjacket van de vereniging. In een duikpak(noodzakelijk bij de doopduiken) dient u zelf te voorzien.

De kosten voor dit pakket bedragen 310 euro.

2-sters CMAS duikopleiding(zelfstandig duiker):

Voor duikers die de smaak te pakken hebben en na hun 1-sters brevet te hebben behaald een nieuwe uitdaging zoeken biedt Narwal het 2-sters CMAS opleiding aan.

Deze opleiding bestaat onder andere uit studieboeken, een 2-sters voorbereidingskaart, theorielessen, zwembadtraining en het afleggen van de verschillende proeven en duiken in buitenwater. Na het met succes afronden van deze opleiding ontvangt u een wereldwijd erkend 2-ster CMAS duikbrevet.

De kosten hiervoor bedragen 140 euro.

Omdat de ervaring leert dat het voltooien van deze opleiding wat langer duurt is het lidmaatschap niet inbegrepen.

Let op:

De vereniging gaat er vanuit dat u zelf beschikt over een volledige duikuitrusting. (Een duikfles, stabjacket en automatenset kunt u eventueel tegen een geringe vergoeding van de vereniging huren.)

3-sters CMAS duikopleiding(gevorderde duiker):

Voor duikers die na het behalen van hun 2-sters brevet zichzelf verder willen bekwamen in de duiksport, waaronder het onderwater navigeren, het doen van duikleidingen en begeleiden van minder gevorderde duikers,  biedt Narwal het 3-sters CMAS opleidng aan.

Deze opleiding bestaat onder andere uit, een 3-sters voorbereidingskaart, theorielessen, zwembadtraining en het afleggen van de verschillende proeven en duiken in buitenwater. Na het met succes afronden van deze opleiding ontvangt u een wereldwijd erkend 3-ster CMAS duikbrevet.

De kosten voor deze opleiding bedragen 70 euro.

Omdat de ervaring leert dat het voltooien van deze opleiding wat langer duurt is het lidmaatschap niet inbegrepen.

 Let op:

De vereniging gaat er vanuit dat u zelf beschikt over een volledige duikuitrusting. (Een duikfles, stabjacket en automatenset kunt u eventueel tegen een geringe vergoeding van de vereniging huren.)

Snorkelen

Naast de hierboven genoemde duikopleidingen biedt Narwal ook snorkellessen aan.(alleen bij voldoende deelname)

Snorkelen is in grote lijnen hetzelfde als duiken, met het verschil dat de diverse snorkelproeven alleen maar een zwembad gedeelte kennen, en er niet met perslucht gewerkt wordt. Jongens en meisjes van 12 jaar, en dames en heren kunnen, indien ze de zwemkunst redelijk machtig zijn, leren snorkelen.

Snorkelaars kunnen geen gebruik maken van de via NELOS afgesloten collectieve verzekering m.b.t. duikongevallen.

Voor een snorkelcursus worden naast het lidmaatschap geen extra kosten in rekening gebracht.

Overige opleidingen

Naast de hier bovengenoemde opleidingen die geheel in eigen beheer door Narwal worden uitgevoerd biedt NELOS nog een groot aantal andere opleidingen en cursussen aan. Mocht u daar interesse in hebben kunt u bij het secretariaat terecht voor meer informatie.

Indien u een opleiding wilt gaan volgen wordt u verzocht dit voor 1 november van het jaar aan te geven bij het secretariaat zodat er in de planning rekening mee gehouden kan worden.