Verhuur clubmaterialen

Beste clubleden,

Het is mogelijk om materialen van de club te huren. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u zich voor prijzen en mogelijkheden wenden tot Prudent de Milliano.

Omdat er in het verleden materialen niet of beschadigd zijn terug gebracht heeft het bestuur besloten dat bij niet terugbrengen of beschadiging van gehuurde materialen de volgende schadevergoeding in rekening wordt gebracht:

Duikfles                100 euro

Jacket                  100 euro

Automaten set      200 euro

het bestuur.