Inschalen erkende brevetten

Inschaling van andere duikbrevetten

Voor (aspirant)leden van Narwal, die eerder bij andere instanties/ opleidingsinstituten duikbrevetten hebben behaald geldt dat de eerste duik uitgevoerd moet worden met de verantwoordelijke duikonderricht van de vereniging. Op basis van deze duik wordt bepaald wat de inschalingsmogelijkheden van de huidige brevetten zijn.

Afhankelijk van de genoten opleidingen, behaalde brevetten of certificaten kan een administratieve inschaling plaatsvinden naar de CMAS brevetten structuur.

Aan de homologatie van de brevetten zijn kosten verbonden welke variëren per brevet. Mocht u interesse hebben in het laten inschalen van uw brevet dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Meer informatie vindt u ook op de website van de NELOS: www.nelos.be (infomap technischduiken)