Organisatie structuur en achtergrond Narwal

Organisatie structuur

Narwal is aangesloten bij NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -sport).

Samen met de LIFRAS(Franstalige Liga) wordt de BEFOS(Belgische federatie voor Onderwateronderzoek en -sport) gevormd. De BEFOS is aangesloten bij de CMAS.

CMAS is de Wereldbond voor Onderwateractiviteiten, hierdoor zijn al onze brevetten internationaal erkend.

Narwal is ook aangesloten bij OVOS, het samenwerkingsverband van de Oost-Vlaamse duikclubs.

Omdat Narwal meerdere CMAS erkende Instructeurs heeft, bezitten we het statuut van Duikschool.

Voor alle duikbrevetten kunnen zowel opleiding als examinering binnen de school gerealiseerd worden.

Over Narwal

In februari 1979 is Narwal van start gegaan met 13 leden. Al kort daarna kwam het ledental op 20 en kon er aangesloten worden bij de NOB. De Nederlandse Onderwatersport Bond.

In 1983 besloot het toenmalige bestuur om ook voor mensen die niet met perslucht wilden duiken, de mogelijkheid te bieden om met de onderwaterwereld kennis te maken.

De snorkel opleiding ging van start. Voor de leden een basis van veel vakantie plezier.

Per 1 Januari 1989 is Narwal overgegaan naar NELOS. De NOB opleiding voor de 1, 2 en 3-sters brevetten leverde geen problemen op, maar de verdere opleidingen vonden ver in Nederland plaats.

Intussen was de OVOS opgericht door de Oost-Vlaamse duikclubs, om samen de opleiding voor de brevetten van duikers en instructeurs op te zetten. Voor ons vlakbij.

In 2010 is het 30-jarig bestaan van Narwal gevierd. Met leden en oud leden, een fototentoonstelling en een lezing over wrakduiken. 2010 was ook het jubileum van 20 jaar NELOS en voor 1 lid van 25 jaar instructeur.

Het aantal leden van Narwal schommelt al jaren rond de 50, maar neemt de laatste jaren af